Goła Baba BILETY OD 7 DO 16 RZĘDU JEDYNIE DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH ZA OKAZANIEM PASZPORTU COVIDOWEGO

Monodram, a raczej monokomedia pod tytułem „Goła baba”, to konfrontacja dwóch odmiennych postaw wobec sztuki. Joanna Szczepkowska gra dwie różne kobiety – artystki rywalizujące ze sobą o uwagę i uznanie... Opis

Goła Baba BILETY OD 7 DO 16 RZĘDU JEDYNIE DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH ZA OKAZANIEM PASZPORTU COVIDOWEGO

Monodram, a raczej monokomedia pod tytułem „Goła baba”, to konfrontacja dwóch odmiennych postaw wobec sztuki. Joanna Szczepkowska gra dwie różne kobiety – artystki rywalizujące ze sobą o uwagę i uznanie... Opis