Cieślak, Zbieć, Borkowski, Wątróbska w programie Kabaretu Moralnego Niepokoju "Na 100 procent"

Cieślak, Zbieć, Borkowski, Wątróbska w programie Kabaretu Moralnego Niepokoju "Na 100 procent"